Juridische vertalingen

Gelegaliseerde en beëdigde vertalingen: vertrouw uw juridische documenten aan dhaxley toe

Elke nuance telt

Beëdigde vertalingen zijn voor de meesten geen alledaagse kost. Wetgeving en het gerechtelijke apparaat vormen een uiterst complexe materie. En het jargon dat ermee gepaard gaat, is erg specifiek. Toch kan u ook voor teksten binnen dit vakgebied op de professionele kunde van dhaxley rekenen. Advocatenkantoren gespecialiseerd in verschillende rechtsdomeinen doen al jarenlang een beroep op dhaxley voor de vertaling van allerhande juridische documenten. De ervaring van onze beëdigd vertalers gaat van arbeidsrecht en bouwrecht over medisch recht tot fiscaal recht, vennootschapsrecht en nog veel meer.

Niet helemaal zeker wat nu precies het verschil is tussen een beëdigde vertaling en een gelegaliseerde vertaling? We lichten het onderscheid hieronder graag kort toe.

Beëdigde vertalingen en gelegaliseerde vertalingen

Logischerwijs kan alleen een beëdigd vertaler een beëdigde vertaling afleveren. Een vertaler die de officiële eed heeft afgelegd voor de rechtbank van eerste aanleg en in het register van beëdigde vertalers is opgenomen, is beëdigd vertaler. Het feit dat een vertaler is uitgenodigd voor de eedaflegging wijst erop dat de vertaler een aantoonbare opleiding heeft genoten en bekwaam wordt geacht door de rechtbank. Door een verklaring van eensluidendheid en zijn of haar handtekening en stempel toe te voegen aan een vertaling, wordt het een beëdigde vertaling. Het verdient aanbeveling om u goed te informeren bij de partij waarvoor de vertaling bestemd is. Mogelijk heeft die meer zekerheid nodig dan wat een beëdigde vertaling kan bieden.

Voor die extra zekerheid kan een gelegaliseerde vertaling zorgen. Een gelegaliseerde vertaling is een vertaling die werd uitgevoerd door een beëdigd vertaler en werd voorzien van een bijkomend waarmerk. Bij een gewone legalisatieprocedure bekrachtigt de rechtbank waar de handtekening van de vertaler in kwestie is gedeponeerd de hoedanigheid van de vertaler en de echtheid van diens handtekening. In gevallen waarbij ook de handtekening van de griffier of de voorzitter van de rechtbank gelegaliseerd moet worden, moet de FOD Buitenlandse Zaken een apostille afleveren. Voor de meeste landen (de landen die het Apostilleverdrag hebben geratificeerd) volstaat deze procedure. In de overige gevallen moet de vertaling door verschillende instanties bekrachtigd worden: rechtbank van eerste aanleg, FOD Justitie, FOD Buitenlandse Zaken en de ambassade of het consulaat van het land waarvoor de vertaling bestemd is.

Algemene voorwaarden, statuten, een arbeidscontract, vonnis, aanhoudingsbevel, geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte, eigendomsakte, oprichtingsakte … De lijst met juridische documenten die dhaxley Translations vertaalt is schier eindeloos. Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte of informatie over de aanpak van uw juridische vertalingen.