Wat is het nut van een glossarium?

Wat is het nut van een glossarium?

december 2019

Terminologie speelt een fundamentele rol in zowat elk vertaalproject. Het valt dus ten zeerste aan te raden om als klant, in samenwerking met een vertaalbureau, een glossarium aan te leggen.

U zou zich de volgende vraag kunnen stellen: “Waarom zou ik nog een hele waaier aan mogelijke vertalingen moeten goedkeuren, wanneer ik al een beroep doe op een leverancier om mijn vertaalwerk te doen?” Op die vraag bieden wij u hieronder een antwoord.

Wat het inhoudt

Een glossarium – ook verklarende woordenlijst genoemd – is een lijst met termen waarvan de vertaling in één of meerdere talen door u werd goedgekeurd met betrekking tot één of meerdere vertaal- of lokalisatieprojecten. Een glossarium kan verschillende elementen bevatten, zoals definities of afkortingen, die eveneens door u werden goedgekeurd. Idealiter evolueert een glossarium ook mee met uw bedrijf en wordt het regelmatig bijgewerkt en verrijkt in de loop van het vertaalwerk. Doorgaans is het opgesteld in Word of Excel.

Het doel

Een glossarium hoort in feite drie doelstellingen na te streven:

      • de specifieke terminologie van uw bedrijf respecteren, vooral wat betreft het technische vakgebied of belangrijke boodschappen die uw merk uitdraagt (bijvoorbeeld slogans en woordspelingen die het merk typeren);
      • de consistentie van de terminologie verzekeren doorheen het volledige vertaalproject (en eventuele volgende);
      • de coherentie met de reeds bestaande content binnen uw bedrijf garanderen (bijvoorbeeld brochures, website etc.).

Bij wijze van bonus is een nauwkeurig, actueel glossarium bovendien erg interessant met het oog op SEO. Een weloverwogen gebruik van termen helpt namelijk om uw aanwezigheid en zichtbaarheid online te versterken.

De voordelen voor u als klant

U kunt rekenen op samenhangende terminologie, zelfs wanneer er meerdere vertalers aan uw project werken of wanneer er verschillende vertalingen tegelijkertijd lopen. Daarnaast besparen glossaria de vertalers tijd, waardoor leveringstermijnen korter worden. En niet te vergeten: u bespaart kosten. Het kost immers meer om na afloop zelf nog terminologische aanpassingen te doen aan vertaalde documenten. Dat wordt vermeden wanneer er een woordenlijst voorhanden is die vooraf door u werd goedgekeurd.

The image shows a pictogram of a glossary