Vertaling van software: lokalisatie vs. internationalisatie

Vertaling van software: lokalisatie vs. internationalisatie

september 2019

Lokalisatie en internationalisatie zijn twee termen die binnen de context van online vertaling vaak gebruikt worden, maar die niet hetzelfde betekenen. Waar verwijzen deze termen dan precies naar en welke meerwaarde bieden ze u?

Wat is lokalisatie?

Lokalisatie is het proces waarbij een product wordt aangepast op het vlak van taal, cultuur, munteenheden, datumnotatie enz. voor een specifieke regio of taalvariëteit (bv. Vlaanderen in het bijzonder, in tegenstelling tot het Nederlandse taalgebied in het algemeen). Lokalisatie helpt u uw product te verkopen op een nieuwe afzetmarkt door middel van een op maat gemaakte look and feel.

Het proces bestaat erin alle elementen van een product die zichtbaar zijn voor de gebruikers te selecteren en daar – bovenop de eigenlijke vertaling van de software– regiospecifieke componenten aan toe te voegen. Een geslaagde lokalisatie zal u helpen om uw product op de mondiale markt te brengen, zonder in te boeten aan kwaliteit … integendeel!

Wat is internationalisatie?

De term internationalisatie verwijst naar methodologieën en best practices die een vlotte lokalisatie mogelijk maken wanneer ze bij het ontwerp en de ontwikkeling van een product worden toegepast. Een geïnternationaliseerd product is met andere woorden gemakkelijk en effectief te lokaliseren.

Het is niet raadzaam internationalisatie te beschouwen als een aparte stap in uw design- of ontwikkelingsproces. Veel beter is het om het standaard in te bouwen in elke fase en zo uw product voor te bereiden op lokalisatie.

Kortom: internationalisatie stoomt een product klaar voor lokalisatie en dat is op zijn beurt het proces waarbij een product wordt aangepast aan een specifieke regio. Wanneer uw product geïnternationaliseerd is, kan er meermaals gelokaliseerd worden, namelijk voor verschillende regio’s. Een product dat goed werd geïnternationaliseerd, is vlot te lokaliseren, zonder fouten en met minimale overheadkosten.

Het einddoel: globalisatie

Samen dienen lokalisatie en internationalisatie hetzelfde doel: globalisatie. Bij dit proces worden meertalige producten ontwikkeld voor en verhandeld aan mensen over de hele wereld. Als u een softwaretoepassing, een website of een mobiele app ontwikkelt met de intentie om deze in meerdere regio’s beschikbaar te maken, dan bent u bezig met het ‘globaliseren’ van uw product. Een online vertaling van dhaxley Translations, inclusief een professionele lokalisatie door een native speaker, levert u krachtige wapens op voor uw wereldwijde veroveringstocht. De totale optelsom luidt als volgt: uw internationalisatie + onze lokalisatie = een globale afzetmarkt voor u.