De stijlgids: een onmisbare marketingtool

De stijlgids: een onmisbare marketingtool

januari 2020

Vorige maand hadden we het over het belang van een glossarium. Een ander onontbeerlijk instrument om uw content coherent en kwaliteitsvol te houden, mét respect voor uw bedrijfsimago, is de stijlgids.

Wat is een stijlgids?

Allereerst: een stijlgids is geen woordenboek en ook geen glossarium. Het is een handig document dat een samenvatting biedt van een aantal vastgelegde regels en voorkeuren. Elke stijlgids is uniek; het is een routekaart die richting geeft aan de keuzes van de vertaler.

Wat staat er in een stijlgids?

Een complete stijlgids zou de volgende elementen moeten bevatten:

   • interpunctie;
   • spelling, grammatica en typografie;
   • format (lettertype, stijl, gebruik van vetgedrukte, cursieve en onderlijnde tekst etc.);
   • toon (bv. formeel of persoonlijk) en register;
   • aanpassingen (afmetingen, postcodes, cultuureigen uitdrukkingen, slogans etc.);
   • zinsstructuur en termen die de voorkeur genieten of net te vermijden zijn;
   • richtlijnen met betrekking tot cijfers en hoofdletters.

Deze opsomming vermeldt de belangrijkste zaken, maar is niet per se exhaustief. De inhoud van een stijlgids is specifiek voor een klant, een project en een markt.

Wat zijn de voordelen voor u als klant?

Een stijlgids zorgt voor uniforme en kwaliteitsvolle vertalingen, en vergemakkelijkt de communicatie tussen verschillende leveranciers. Een stijlgids is bovendien de perfecte tool om ervoor te zorgen dat uw merkimago correct en precies wordt uitgedragen, op een manier die beantwoordt aan uw vereisten.

En zeker niet onbelangrijk: een stijlgids kan u helpen tijd en geld te besparen. Een vertaler die een stijlgids ter beschikking heeft, moet immers minder vragen stellen. Hij of zij kan zich tot het naslagwerk wenden en efficiënter werken. Zo wordt het hele proces eenvoudiger en meer gestroomlijnd. Het resultaat is dat u minder vaak extra tekst en uitleg moet verschaffen. U bespaart dus tijd doordat de levering en publicatie van uw documenten geen onnodige vertraging oplopen en u spaart kosten doordat er minder correcties nodig zijn.

Waarom een stijlgids?

Een volledige stijlgids bundelt gegevens in verband met het doelpubliek van de vertaling (de kenmerken van dat publiek, het product dat internationaal verhandeld wordt, een analyse van concurrerende markten, verwachtingen van consumenten omtrent het product etc.). Zo krijgt de vertaler een beter inzicht in de lezers en kan hij zijn keuzes daarop afstemmen.

Een stijlgids maakt het mogelijk om de boodschap van uw bedrijf over te brengen op internationaal niveau. Het zorgt voor heldere communicatie, ongeacht het medium (website, catalogus, label etc.). Het taalgebruik van uw bedrijf kan zich zo onderscheiden van de massa, net als uw imago.

Wist u dat …

… ook grote internationale organisaties regels en conventies vastleggen voor hun teksten? Ze verzamelen die gegevens in stijlgidsen die evolueren doorheen de tijd. De stijlgids van de OESO bijvoorbeeld, telt ruim meer dan honderd pagina’s!